Toltorpsdalens Egnahemsförening har genom åren drivit många projekt tillsammans med många initiativrika människor. Här kan du läsa om en del av dem.

 
Fibergruppen

Fibergruppen bildades våren 2013, då de undersökte intresset för fiberanslutning i Toltorpsdalen. Intresset visade sig stort och målet blev att hitta, förhandla och komma överens med en fiberleverantör som erbjöd projektering och installation av fiberanslutning. Den 8 september 2014 hade 636 villaägare beställt anslutning av fiber till ett mycket bra och förmånligt pris, framförhandlat av Fibergruppen. Under 2014-2015 installerades fibernätet i Toltorpsdalen. 

Läs mer om Fibergruppens arbete här...

 

Energigruppen

Energigruppen bildades 2001 av Ove Paulusson och Per-Erik Vestberg. Den bildades för att underlätta elinköp för Toltorpsdalens Egnahemsförenings medlemmar. Finns det någon som är intresserad av den här frågan och vill engagera sig för föreningens skull är ni varmt välkomna att ta kontakt med styrelsen. Läs mer om Energigruppens arbete i nedanstående länk.

Energigruppen

 

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från boende i området samt kunskap hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområdet. Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottligheten i genomsnitt ungefär en fjärdedel där man har Grannsamverkan.

 

Kontakta gärna dina grannar och undersök intresset för Grannsamverkan. Rekommenderad storlek på en boendegrupp är 15-25 hushåll. Vid intresse att bli kontaktombud och starta Grannsamverkan boendegrupp - kontakta Egnahemsföreningens styrelse via telefon eller mail för vidare information.

Om Grannsamverkan http://www.samverkanmotbrott.se/
Såhär startar man Grannsamverkan http://www.samverkanmotbrott.se/startagrannsamverkannew.asp
Information från Brottsförebyggande rådet http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/grannsamverkan.html

 

Boken om Toltorpsdalens historia

I samband med att föreningen fyllde 100 år 2014 så gav föreningen ut en bok om Toltorpsdalens historia. Det finns några exemplar kvar och den går att köpa av styrelsen. Det finns även en cd-skiva med flygbilder över Toltorpsdalen till försäljning.